Ett kontrollköp är en metod som kommunen kan använda i sin tillsyn. Förenklat innebär det att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla folköl, tobak eller läkemedel utan legitimation.

Med anledning av den lagändring gällande kontrollköp som trädde i kraft den 1 maj har Folkhälsomyndigheten tagit fram en förenklad vägledning till kommunerna. Det är huvudsakligen en sammanfattning av de väsentliga delarna i proposition 2013/14:56. Syftet med materialet är att ge vägledning till de kommuner som vill använda kontrollköp i sin tillsynsverksamhet.

Läs hela vägledningsdokumentet här

Kategori: Nyhet