Infektioner som uppstår i samband med vård och behandling drabbar miljontals människor varje år i hela världen och orsakar lidande för patienten och ökade kostnader för vården. WHO räknar med att vårdrelaterade infektioner är en bidra¬gande orsak till cirka 135 000 dödsfall årligen bland patienter som vårdas på sjukhus i Europa.

I Sverige drabbas omkring nio procent av patienterna på sjukhus av en infektion, en siffra som legat stabilt de senaste åren. Den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga infektioner i vården är en god till handhygien.

Läs mer

Clean care is Safer care WHO

Ladda hem en handhygienaffisch

Materialet Rena händer räddar liv

Rapport från WHO om resistenta bakterier

Kategori: Nyhet