Rapporten visar att befolkningen lever allt längre överlag, framförallt på grund av att hjärt- och kärlsjukdomarna har minskat kraftigt. Men när det gäller just stroke i åldrarna 35-44 år är utvecklingen däremot den motsatta. Det handlar om nästan 400 personer om året som insjuknar.

Kortutbildade har högre risk

Störst risk för stroke har de som inte studerat vidare efter grundskolan. Bland de yngre medelålders kvinnorna med kort utbildning har även risken för hjärtinfarkt ökat med 26 procent sedan mitten av 1990-talet.

– Rökning, fetma och brist på fysisk aktivitet, men även arbetslöshet och ekonomiska svårigheter, är vanligare bland personer med kort utbildning. Det är viktigt att samhället skapar förutsättningar så att hälsosamma val blir enkla för individer, säger Inger Heimerson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Förstagångsinsjuknanden i stroke

Graf förstagångsinsjuknadei Stroke

Förstagångsinsjuknanden i stroke i åldern 35-44 år uppdelat på kön

Graf stroke kvinnor35-44år, förstågångsinsjuknande

förstagånginsjuknande i stroke män 35-44 år

Kategori: Nyhet