Stroke ökar i yngre medelåldern

Publicerat

Allt färre i befolkningen drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Men bland kvinnor och män 35-44 år har risken att få stroke ökat med 16 respektive 18 procent sedan mitten på 1990-talet, enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport Folkhälsan i Sverige 2014. Särskilt oroande är resultaten bland dem med kort utbildning.

Rapporten visar att befolkningen lever allt längre överlag, framförallt på grund av att hjärt- och kärlsjukdomarna har minskat kraftigt. Men när det gäller just stroke i åldrarna 35-44 år är utvecklingen däremot den motsatta. Det handlar om nästan 400 personer om året som insjuknar.

Kortutbildade har högre risk

Störst risk för stroke har de som inte studerat vidare efter grundskolan. Bland de yngre medelålders kvinnorna med kort utbildning har även risken för hjärtinfarkt ökat med 26 procent sedan mitten av 1990-talet.

– Rökning, fetma och brist på fysisk aktivitet, men även arbetslöshet och ekonomiska svårigheter, är vanligare bland personer med kort utbildning. Det är viktigt att samhället skapar förutsättningar så att hälsosamma val blir enkla för individer, säger Inger Heimerson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Förstagångsinsjuknanden i stroke

GrafförstagångsinsjuknadeiStroke

Förstagångsinsjuknanden i stroke i åldern 35-44 år uppdelat på kön

Grafstrokekvinnor35-44år

Kategori: Nyhet

Kontakt

Christer Janson, presschef
Tfn: 070-712 96 54

Kontakt

Inger Heimerson
Tfn: 010-205 27 40

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan