Rapporten ”Global report on surveillance 2014” visar att problemet med antibiotikaresistens finns i alla världens regioner och kan drabba alla oavsett ålder och land. Därför är det viktigt att arbetet med antibiotikaresistens bedrivas på alla olika nivåer (lokalt, nationellt och internationellt) för att vi långsiktigt ska kunna få verksamma antibiotika när vi drabbas av infektioner.

Viktig rapport från WHO

Det är ett stort steg när nu WHO kommer med den första internationella sammanställningen av situationen i en stor andel av alla världens länder. Rapporten ger oss ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att utveckla och styra arbetet för att hindra den fortsatta spridningen av bakterier som är resistenta mot antibiotika.

Rapporten visar också på en gynnsam situation i Sverige jämfört med många andra länder. Samtidigt är detta ett arbete som måste fortsatta och nya insatser behövs även i Sverige.

Webbsändning 7 maj

Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, deltar i WHO:s webbsända paneldiskussion om rapporten 7 maj.
Följ länken nedan och skriv in ditt namn.
Tid: 13.00-14.30 den 7 maj 2014
Se webbsändningen på WHOs webbplats

Hela rapporten - "Global report on surveillance 2014" på WHOs webbplats

Kategori: Nyhet