Studien visar att riskabla alkoholvanor ökar risken för att bli problemspelare, att alkoholkonsumtion i samband med spelande, speciellt på spelmaskiner, ökar risken för att bli problemspelare och att riskabla alkoholvanor och problemspel förstärker varandra.

Problemspelarna har riskabla alkoholvanor

Nära 55 procent av problemspelarna har, enligt studien, riskabla alkoholvanor jämfört med 16 procent bland dem som inte är problemspelare.

– Servering av alkohol i samband med spel ökar risken för problemspel framförallt när det gäller spel på spelmaskiner, något som man bör ta hänsyn till vid tillståndsgivningar, säger Jessika Svensson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Var tionde person som brukar dricka alkohol när de spelar är problemspelare. Vanligast är det att dricka samtidigt som man spelar poker på klubb, kasinospel på restaurang, spelmaskiner på pub eller när man spelar på olika spelformer på Casino Cosmopol, medan det är ganska ovanligt på travbanor.

Riskabla alkoholvanor minskar chansen att ta sig ur problemspel

Problemspelare som ofta dricker under spelandet har en högre sannolikhet att fortfarande vara problemspelare ett år senare. 68 procent av de problemspelare som drack medan de spelade fortsatte ha spelproblem jämfört med 16 procent av de problemspelare som inte drack.

Undersökningen

Swedish longitudinal gambling study, Swelogs, är en svensk befolkningsstudie som beräknas pågå mellan 2008 och 2015. Syftet är att ta fram kunskap som ska användas för att utveckla förebyggande metoder mot skadeverkningar av överdrivet spelande. De drygt 8 000 slumpmässigt utvalda personerna mellan 16 och 84 år som deltog vid det första mättillfället kontaktas ytterligare minst tre gånger under studien.

Läs mer i Swelogs faktablad nr 19 om spel, spelproblem och alkohol (länk borttagen 2019-03-28)

Läs mer om Swelogs

Kategori: Nyhet