För kvinnor har andelen dagliga rökare minskat från 19 till 11 procent och för män från 14 till 11 procent. Minskningen är mest påtaglig bland kvinnor i åldrarna 30–64 år, där minskningen är ungefär tio procentenheter.

Dagliga snusare minskar
För män har andelen dagliga snusare minskat från 22 till 18 procent. Snusanvändandet bland kvinnor har legat relativt stabilt på 3-4 procent under de senaste tio åren.

Undersökningen
Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, görs årligen för att ta reda på hur befolkningen i Sverige mår och lever. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut) och Sveriges landsting och regioner. Varje år består det nationella urvalet av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år, och landsting och regioner erbjuds att delta med ytterligare urval för respektive län/region.

Läs mer om rökning och nationella folkhälsoenkäten

Kategori: Nyhet