Eftersom perioden mellan smitta och sjukdom vid listeriainfektion kan vara flera veckor kan vi inte säkert säga om dessa två personer har smittats av ett livsmedel som nu finns på marknaden eller om detta handlar om sena fall från en smittkälla som inte längre finns kvar.

För säkerhets skull vill Folkhälsomyndigheten därför uppmärksamma riskgrupper på risken för listeriainfektion. Ytterligare tre nya fall har rapporterats, men inte hunnit analyseras färdigt avseende typ.

Oklar smittkälla

Det är fortfarande osäkert vad som är smittkällan, men i stort sett alla som smittats har i enkäter svarat att de bland annat har ätit olika typer av kalla färdigskurna charkprodukter till exempel skinka, medvurst och leverpastej. Däremot är det färre av de smittade som uppger att de ätit traditionella riskprodukter som rökt och gravad lax eller mögelostar. Livsmedelsverkets analyser av listeriaprover som kommit in från olika livsmedelsproducenter pågår fortfarande.

– Vi arbetar för att ta reda på var listeriasmittan kommer ifrån. Som alltid gäller att riskgrupper som äldre, personer med nedsatt immunförsvar och gravida ska undvika vissa livsmedel där bakterien kan finnas och vara uppmärksamma på vilka varor som återkallats efter det att tillverkaren funnit listeria i dem säger Viktor Dahl, läkare och epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Livsmedelsverkets rekommendationer till riskgrupper

Kategori: Nyhet