Broschyren vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvården och andra berörda som inom sin verksamhet kan komma i kontakt med frågor som handlar om hiv och smittrisker. Den sammanfattar dagens kunskap om hiv-behandling och effekten på smittsamheten samt ger praktiska råd till personal som behandlar personer som har hivinfektion. Broschyren innehåller också kortfattad information om epidemiologi och smittvägar, samt sjukdomsförlopp och smittsamhet vid obehandlad hivinfektion.

Länk till broschyren - Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion

Kategori: Nyhet