Broschyren, vars innehåll är granskat och skriven av olika experter inom området, förmedlar faktakunskap om hiv och STI och om hur man kan ha sex på ett säkrare sätt. Den vänder sig till såväl ungdomar som vuxna med olika sexuella praktiker. Den kan användas av skolor, ungdomsmottagningar, STI-, gynekolog- och infektionsmottagningar, ideella organisationer och andra i deras arbete kring hiv och STI.

Länk till broschyren – Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner

Kategori: Nyhet