Inga ytterligare utbrott av Clostridioides difficile typ 027

Publicerat

Utbrottet av den aggressiva tarmbakterien Clostridioides difficile typ 027 som orsakat fyra dödsfall i Sverige är begränsat till Växjö. Det visar Folkhälsomyndighetens fördjupade undersökning.

I början av januari 2014 upptäcktes ett utbrott av moxifloxacinresistent C. difficile typ 027 i Växjö. Internationella studier har visat att typ 027 är mer aggressiv och leder till ökad dödlighet och fler komplikationer. Med anledning av utbrottet inbjöd Folkhälsomyndigheten landets kliniskt mikrobiologiska laboratorier att delta i en fördjupad screening för förekomst av denna typ i landet.

Stärkt lokal övervakning

Resultaten visar att endast 2 av 182 insamlade isolat var av typ 027. Detta betyder att det rör sig om enstaka fall och att utbrottet i Växjö är geografiskt begränsat. Resultatet visar dessutom att det inte finns någon anledning att förändra den nationella övervakning som sker idag. Däremot finns det skäl att verka för en stärkt lokal övervakning i landet, exempelvis genom att införa lokal snabbtypning misstanke om utbrott. Detta leder inte bara till ökad beredskap för utbrott av typ 027 utan även för utbrott av andra moxifloxacinresistenta C. difficile-typer som är problematiska för vården.

Läs rapporten (PDF-dokument, 214 kB)

Kategori: Nyhet

Kontakt

Thomas Åkerlund
Tfn: 010-205 24 67

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan