Dagen innehåller presentationer av Mötesplatsen och bjuder in till diskussioner om dess fortsatta inriktning. Särskilt fokus sätts på den nya Folkhälsomyndigheten. Vilket är myndighetens uppdrag och hur kommer samarbetet att se ut med kommuner, landsting och regioner?

- Det är viktigt att ta fram ett bra kunskapsstöd när det gäller social hållbarhet. Därför vill vi skapa möten mellan forskning, politik och praktik, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om Mötesplats social hållbarhet

Twitter: #socialhållbarhet

Kategori: Nyhet