Konferens om ANDT-förebyggande arbete

Publicerat

Örebro universitet arrangerar för femte gången, i samarbete med Folkhälsomyndigheten, den återkommande konferensen Reflektion kring prevention den 7–8 maj 2014 i Örebro. I år har konferensen ett tydligt fokus på ANDT-förebyggande arbete som en god investering.

Dag ett ges bland annat presentationer kring trender i ungdomars droganvändning och utmaningar för att förverkliga en samlad strategi för ANDT-prevention. Dag två handlar om värdet av förebyggande insatser så att människor inte hamnar i utanförskap, hälsoekonomi, socioekonomiska bokslut, kommuners förändringsberedskap samt andra förutsättningar för lokalt förebyggande arbete.

Medverkande kommer att vara forskare och sakkunniga inom såväl ideell, offentlig som privat sektor. Alla som vill vidareutveckla sina kunskaper samt reflektera och diskutera kring målinriktat ANDT-förebyggande arbete är välkomna att delta. Konferensavgiften är subventionerad tack vare att Folkhälsomyndigheten stödjer arrangemanget.

Kategori: Nyhet

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan