Nu ska inomhusmiljön bli bättre i skolan

Publicerat

Folkhälsomyndigheten bjuder in kommuner och länsstyrelser till ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan. Syftet är att förbättra inomhusmiljön för barn och ungdomar i landets skolor och att miljöbalkens krav på inomhusmiljön ska uppfyllas.

Flicka i skolmiljöFolkhälsomyndigheten kommer 2014–2015 att driva ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan. Syftet med projektet är att inomhusmiljön för barn och ungdomar i landets skolor ska bli bättre och att skolorna ska uppfylla miljöbalkens krav på inomhusmiljö. Projektet kommer att fokusera på tillsyn av städning och ventilation. Målet är att öka de kommunala miljöinspektörernas kompetens i att bedöma städning och ventilation i skolor och i att bedöma egenkontrollen vad gäller dessa områden.

Anmälan senast 11 april

Kommunernas miljökontor, länsstyrelserna samt regionala miljösamverkan kan anmäla sig till Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt. Anmälan ska göras senast 11 april 2014. Läs mer på projektets webbsidor. (länk borttagen 2019-04-02)

Kategori: Nyhet

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan