Flicka i skolmiljöFolkhälsomyndigheten kommer 2014–2015 att driva ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan. Syftet med projektet är att inomhusmiljön för barn och ungdomar i landets skolor ska bli bättre och att skolorna ska uppfylla miljöbalkens krav på inomhusmiljö. Projektet kommer att fokusera på tillsyn av städning och ventilation. Målet är att öka de kommunala miljöinspektörernas kompetens i att bedöma städning och ventilation i skolor och i att bedöma egenkontrollen vad gäller dessa områden.

Anmälan senast 11 april

Kommunernas miljökontor, länsstyrelserna samt regionala miljösamverkan kan anmäla sig till Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt. Anmälan ska göras senast 11 april 2014. Läs mer på projektets webbsidor. (länk borttagen 2019-04-02)

Kategori: Nyhet