Oförändrat antal fall av tuberkulos

Publicerat

Under 2013 anmäldes 655 nya fall av tuberkulos i Sverige. Det är nära oförändrat jämfört med 2012.

Ser man tio år tillbaka så har antalet fall ökat med mer än 50 procent. Ökningen beror på migration från länder med större spridning av tuberkulos och det är därför viktigt att erbjuda personer som flyttar till Sverige en hälsoundersökning för att hitta dessa fall tidigt.

Måndag den 24 mars är världstuberkulosdagen.

Statistik för tuberkulos 2013

Kategori: Nyhet

Kontakt

Jerker Jonsson
Tfn: 010-205 23 81

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan