Ser man tio år tillbaka så har antalet fall ökat med mer än 50 procent. Ökningen beror på migration från länder med större spridning av tuberkulos och det är därför viktigt att erbjuda personer som flyttar till Sverige en hälsoundersökning f��r att hitta dessa fall tidigt.

Måndag den 24 mars är världstuberkulosdagen.

Statistik för tuberkulos 2013

Kategori: Nyhet