Symbol för ett friskare SverigeBegreppet Ett friskare Sverige är etablerat i alla län och regioner och det finns ett fortsatt intresse att anordna aktiviteter ute i länen.

Folkhälsomyndigheten har inget fortsatt uppdrag på området och överlämnar förvaltar- och samordningsansvar för aktiviteter under namnet Ett friskare Sverige till Friskvården i Värmland.

Ett friskare Sveriges facebooksida överlämnas till Friskvården i Värmland.
Webbplatsen www.ettfriskaresverige.nu kommer att uppdateras och för att arrangörer enklare ska komma i kontakt med rätt personer kommer den inom kort innehålla kontaktuppgifter till Friskvården i Värmland.

Förvaltnings- och samordningsansvaret utvärderas i januari 2015.

Kategori: Nyhet