Under 2013 rapporterades över 38 000 fall av röda hund till den europeiska smittskyddsmyndigheten, 99 procent av dem från Polen. Majoriteten av de insjuknade har varit unga män och pojkar. Detta speglar landets vaccinationshistorik: Polen införde allmän vaccination mot röda hund först 2003, vaccination av flickor startades dock redan 1989.

Kan leda till svåra hjärnskador

Röda hund är vanligen en lindrig sjukdom med feber och utslag. Om däremot icke-immuna kvinnor smittas under tidig graviditet kan det leda till att barnet blir svårt skadat. Multihandikapp efter kongenital infektion hos barn kan bestå av svåra hjärnskador, blindhet och dövhet.

Cirkulerar inte i Sverige

I Sverige infördes vaccination mot röda hund för flickor i 12-års ålder 1974. Sedan 1982 erbjuds vaccin i två dos schema som en komponent i kombinationsvaccin mot mässling-påssjuka och röda hund till alla barn. I slutet av 80-talet upphörde virus att cirkulera i Sverige och röda hund blev en sällsynt sjukdom.

Viktigt med skydd för unga kvinnor

Utbrott i ett närliggande land är en påminnelse om att sjukdomen inte är utrotad än samt om vikten av att vara skyddad. Det är mycket viktigt med både individuellt skydd för kvinnor i fertil ålder och med hög immunitet i hela befolkningen för att hindra smittspridning i landet. Vaccinationstäckning bland dem som är uppvuxna i Sverige har varit hög. Däremot kan det finnas fler oskyddade bland dem som kommer från länder där vaccination mot röda hund inte ingår i vaccinationsprogrammet eller där vaccination har införts under det senaste decenniet. Det är särskilt angeläget att erbjuda vaccination till flickor och unga kvinnor som nyligen har flyttat till Sverige. Alla kvinnor bör ha skydd mot röda hund innan första graviditeten och resor till länder med hög smittrisk.

Vaccination mot mässling-påssjuka och röda hund ingår i grundskyddet vid utlandsresor. Eftersom alla tre sjukdomarna fortfarande cirkulerar i många länder i världen, varav flera är populära turistmål, är det viktigt att vara vaccinerad innan resan.

Läs mer om utbrottet i Polen (länk borttagen 2019-10-15)

Kategori: Nyhet