Ett ökat antal beslag och fallbeskrivningar inom sjukvården ligger till grund för myndighetens framställan om reglering av substanserna. Information från expertnätverk och internet visar att användning av ovan nämnda substanser innebär hälsorisker. Samtliga substanser saluförs huvudsakligen på internet.

Följande cannabinoider förslås klassificeras som hälsofarlig vara:

5F-AMB, 5F-MN18, 5F-PCN, 5F-SDB-005, AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer, ADB-CHMINACA, ADSB-FUB-187, AM-1248, CUMYL-5F-PICA, SGT-25, CUMYL-BICA, CUMYL-PICA, CUMYL-PINACA, CUMYL-THPINACA, FAB-144, FUB-AKB48, FUB-AMB, I-AMB, MDMB-CHMICA/MMB-CHMINACA, Mepirapim, NM-2201, PX-1, PX-2 och THJ-018.

Cannabinoiderna förekommer framför allt i olika så kallade rökmixar/spiceprodukter ibland i blandning med en redan reglerad substans.

Följande katinoner föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

MDPBP, alfa-PBT, alfa-PVT, MPHP, 4-Cl-alfa-PPP, alfa-PHP och alfa-PEP.

Dessa substanser är strukturellt relaterade till den psykoaktiva katinonen pyrovaleron som är internationellt reglerad.

Följande substanser föreslås klassificeras som narkotika:

Pentylon (bk-MBDP), alfa-PBP, 4F-alfa PVP, p-MePPP, 3,4- diklorometylfenidat och 4,4-dimetylaminorex föreslås tillhöra gruppen centralstimulerande medel. Substanserna 25I-NBMD, 25G-NBOMe och 25N-NBOMe föreslås tillhöra gruppen hallucinogener. Substanserna 3-MeO-PCP och 4-MeO-PCP är strukturellt relaterade till de narkotikareglerade substanserna PCP, Metoxetamin och ketamin.

Kategori: Nyhet