Dags att söka bidrag för spel- och tobakspreventivt arbete

Publicerat

Folkhälsomyndigheten utlyser nu inför 2015 bidrag till ideella organisationer som arbetar med spel- eller tobaksprevention.

Statsbidraget fördelas till organisationer som arbetar i syfte att förebygga konsekvenser av tobaksbruk och/eller konsekvenser av spel om pengar.

Arbetet kan exempelvis handla om att bedriva utbildning, opinionsbildning eller olika former av stödjande social verksamhet.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser inom de tobaks- och spelpreventiva områdena, och att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Ansökan ska vara inkommen till Folkhälsomyndigheten senast den 8 december 2014.

Kategori: Nyhet

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan