I dag lever cirka 7 000 personer med hiv i Sverige. I fjol anmäldes 461 nya fall, vilket är på samma nivå som de senaste tio åren. De flesta som anmäls med hivinfektion i Sverige har smittats i ett annat land, antingen vid resor utomlands eller utlandsfödda som smittats före ankomst till Sverige. Det är viktigt att migranter tidigt nås av erbjudande om kostnadsfria hälsoundersökningar och möjlighet till hivtest.

Det finns i dag effektiva mediciner mot hivinfektion. En välfungerande behandling leder till att smittsamheten minskar radikalt och att personer som lever med hiv kan ha en förväntad livslängd som är jämförbar med personer som inte lever med hiv.

Folkhälsomyndigheten arbetar för ökad tillgång till testning i Sverige så att fler får veta sin status och vid behov få tillgång till effektiv medicinsk behandling.

Under Världsaidsdagen, som även i år infaller den 1 december, samlas människor över stora delar av världen till minne av alla som avlidit av aids, och för att uttrycka sitt stöd för alla de miljoner människor runt om i världen som lever med hiv i dag. I Sverige uppmärksammas Världsaidsdagen på flera ställen i landet.

Läs mer om hiv

Läs statistik om hiv

Kategori: Nyhet