I Sverige lever cirka 7 000 personer med hiv och Världsaidsdagen, som i år liksom tidigare år infaller den 1 december, uppmärksammas på många olika platser i landet. Den dagen samlas också människor över stora delar av världen till minne av alla som avlidit av aids, och för att uttrycka sitt stöd för alla de miljoner människor runt om i världen som lever med hiv i dag.

"Tala om hiv. Testa dig"

Världsaidsdagen föregås av en fristående informationskampanj, Europeiska hivtestningsveckan, som pågår under perioden 21–28 november med huvudbudskapet "Tala om hiv. Testa dig". Syftet med informationssatsningen är att öka uppmärksamheten på fördelarna med hivtestning och att bidra till att fler blir medvetna om sin hivstatus och vid behov får tillgång till adekvat vård. Flera landsting och regioner i Sverige kommer att uppmärksamma hivtestningsveckan med olika aktiviteter.

Kraftigt minskad smittsamhet

Folkhälsomyndigheten arbetar för ökad tillgång till testning i Sverige så att fler får veta sin status och vid behov får tillgång till effektiv medicinsk behandling. En välfungerande behandling mot hivinfektion leder till att smittsamheten minskar radikalt och att personer som lever med hiv kan ha en förväntad livslängd som är jämförbar med personer som inte lever med hiv.

Läs mer Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion

Se film från kunskapsnätverket ADLON: "Vi borde veta bättre"

Filmen är framtagen med ekonomiskt stöd från statsanslaget, Insatser mot hiv, aids och andra smittsamma sjukdomar, som syftar till att nå målen i den Nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60)

Kategori: Nyhet