Folkhälsomyndighetens program för uppföljning av effekten av HPV-vaccination i Sverige utförs i samarbete med Karolinska Institutet och inkluderar undersökning av förekomst av de sexton viktigaste typerna av HPV i befolkningen.

Drygt 50 000 anonymiserade prover från klamydiascreeningen i Skåne har analyserats. Prover tagna 2008, innan HPV-vaccinationsprogram infördes, jämfördes med prover tagna efter införandet, 2012 - 2013.

Resultaten visar att HPV-förekomsten hade sjunkit markant bland kvinnor yngre än 22 år för de fyra HPV-typer som vaccinet ger skydd emot (HPV 6, 11, 16 och 18) vid det senare analystillfället. HPV 6 minskade med 40,0 procent, HPV 16 sjönk med 41,6 procent och HPV 18 minskade med 45,6 procent.

Den minskade förekomsten av HPV ses just i de åldrar där vaccinationstäckningen är god.

För de tolv HPV-typer som studerats men inte vaccineras emot sågs ingen förändring för tio typer och en svag ökning för två typer, vilket behöver studeras närmare.

Den snabba och kraftiga minskning av förekomsten av de HPV-typer som vaccinet skyddar emot är mycket lovande. Samtidigt tyder resultaten på att det är viktigt att fortsätta att följa förekomsten av olika HPV-typer i Sverige.

Studien publiceras i senaste numret av tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. Resultaten ligger i linje med tidigare internationella studier.

En infektion med HPV kan leda till livmoderhalscancer.

Läs sammanfattning av studien (engelska): Change in Population Prevalences of Human Papillomavirus after Initiation of Vaccination: The High-Throughput HPV Monitoring Study

Läs mer om HPV-infektion

Kontakt på Karolinska Institutet: Joakim Dillner

Kategori: Nyhet