Antibiotikaresistens är ett av de största globala hoten mot människors hälsa. Problemen finns i alla världens regioner och kan drabba alla människor. Vanliga infektioner, som tidigare gått att behandla med antibiotika, riskerar att bli dödliga igen om inte insatser sätts in.

WHO:s handlingsplan

Mötet i Stockholm ingår som en del i utvecklingen av den globala handlingsplanen mot antibiotikaresistens som WHO ska presentera 2015. Temat på mötet är övervakning och informationssystem som är nödvändigt för att kunna följa effekter och insatser. Syftet är att öka engagemanget bland medlemsländerna, få länderna att stödja standardiserade övervakningssystem och sluta upp bakom handlingsplanen.

– Den växande antibiotikaresistensen är ett mycket allvarligt problem. Utan fungerande antibiotika riskerar mänskligheten att stå utan motmedel för många infektioner som vi tidigare trodde var under kontroll. Därför är jag glad att Sverige kan ha en aktiv roll i det internationella samarbetet för att komma till rätta med problemet, till exempel som värd för detta viktiga möte, säger Sveriges folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Hela världen på plats

Representanter från ett 30-tal länder från WHO:s alla regioner finns på plats i Stockholm. Deltar gör bland andra Sveriges folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och WHO:s Assistant Director-General for Health Security Dr Keiji Fukuda.

– Syftet med mötet är att stärka den globala övervakningen, vilket är grunden till att kunna hantera antibiotikaresistensen, säger generaldirektör Johan Carlson vid Folkhälsomyndigheten.

Inbjudan till pressträff

En pressträff hålls tisdag den 2 december kl. 10.15 på Hotell Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm.
Anmälan: christer.janson@folkhalsomyndigheten.se
Pressträffen direktsänds på www.folkhalsomyndigheten.se

Kategori: Pressmeddelande