Kronprinsessparet framför myndighetens entré

Kronprinsessan Victoria, generaldirektör Johan Carlson, prins Daniel och kommunikationschef Elisabeth Wall Bennet. Foto: Magnus Fond

Generaldirektör Johan Carlson introducerade den nya myndigheten för kronprinsessparet och de gavs inblick i flera av Folkhälsomyndighetens uppdrag, till exempel hur vi arbetar med vaccinationsregister, skolbarns hälsovanor, hiv och smittsamhet samt rökfria miljöer på allmänna platser. De fick även en visning av säkerhetslaboratoriet.

– Det är glädjande att se det stora intresse som kronprinsessparet har för folkhälsofrågor. Alla goda krafter behövs för att stötta arbetet med att förbättra hälsan, särskilt i de mest utsatta grupperna i samhället, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Kronprinsessparet i säkerhetslaboratoriet
Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besöker säkerhetslaboratoriet på Folkhälsomyndigheten. Foto: Magnus Fond

Kategori: Nyhet