Utbildningen vänder sig till tjänstemän, praktiker och beslutsfattare inom kommun, landsting, länsstyrelser och ideell sektor.

Tillsammans med Örebro universitet ger Folkhälsomyndigheten en utbildning i vad som behövs för att utveckla en lokal föräldrastödsstrategi. Utbildningen ger bland annat fördjupade kunskaper om barns och ungas hälsa, om familjens betydelse och om vilka metoder och verktyg som kan användas i olika situationer.

Utbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng och bygger på aktuell forskning och den kunskapsutveckling som Folkhälsomyndigheten, tidigare Statens folkhälsoinstitut, har arbetat med sedan 2009.

Det är en fördel om flera personer från samma organisation eller kommun deltar. Genomslaget i verksamheten kan bli ännu större om politiker eller andra beslutsfattare deltar tillsammans med praktiker.

Anmälan görs via Örebro universitets webbplats. Du anmäler dig antingen till grundläggande eller avancerad nivå.

Här hittar du mer information samt länk till anmälan

Kategori: Nyhet