Folkhälsomyndigheten uppmärksammar att antalet sökningar på ordet vinterkräksjuka på 1177 Vårdguidens webbplats har passerat den statistiska gräns som indikerar att spridning av vinterkräksjuka har tagit fart i samhället. Övervakningen bygger på en statistisk modell där man tittar på hur sökmönstret sett ut tidigare säsonger.

För att minska konsekvenserna för sjukvården har Folkhälsomyndigheten skickat en tidig varning till landets vårdhygieniska enheter som en hjälp för deras planering av förebyggande aktiviteter.

Mycket smittsamt

Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus. Viruset är mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra stora mängder virus i avföringen eller genom kräkningar. Inkubationstiden är 12-48 timmar och symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Man kan också vara bärare av viruset utan att ha symtom.

Personer som är magsjuka eller misstänker att de kan bära på smitta ska inte hantera livsmedel då risken är mycket stor för smittspridning.

Viruset kan spridas på olika sätt:

  • via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer
  • via dricksvatten, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten
  • via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk.

Tvätta händerna

Folkhälsomyndigheten vill påminna om betydelsen av god handhygien, både i hemmet och på arbetsplatsen, för att inte sprida smittan vidare. Det är även viktigt att ha flytande tvål på ställen där många är samlade, till exempel på arbetsplatser, skolor, förskola och andra offentliga miljöer. Använd alltid pappershanddukar, och inte handdukar av tyg, på arbetsplatser, skola och förskola.

Samlad information om vinterkräksjuka presenteras varje vecka på Folkhälsomyndighetens webbplats. Här finns även statistik kring antalet diagnostiserade fall från landets viruslaboratorier.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens veckorapporter om vinterkräksjukan
1177 Vårdguiden: om vinterkräksjuka och andra typer av magsjuka.
Den som behöver personlig sjukvårdsrådgivning kan ringa 1177.

Kategori: Nyhet