Sedan januari 2009 erbjuds alla svenska barn vaccination mot allvarlig pneumokocksjukdom vid 3, 5 och 12 månader via BVC. Folkhälsomyndigheten följer upp alla rapporterade fall av allvarlig pneumokocksjukdom, såsom blodförgiftning och hjärnhinneinflammation, i befolkningen och alla bakterieisolat analyseras, serotypas.

Efter det att vaccinationen introducerades i nationella programmet har allvarlig pneumokocksjukdom som orsakas av de serotyper som ingår i vaccinet minskat kraftigt bland barn. Men pneumokocker orsakar också andra infektioner som lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. I Stockholms län, som införde pneumokockvaccination redan år 2007, har en studie genomförts för att utvärdera effekten av vaccinationen mot lunginflammation och bihåleinflammation.

I studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics, jämfördes hur många barn under fem år som sjukhusvårdats för dessa infektioner under åren innan och åren efter vaccininförandet. Studien visar att risken för sjukhusvård minskade med 19 procent för lunginflammation och med 66 procent för bihåleinflammation för barn yngre än 5 år.

Effekten av vaccinet mot lunginflammation är jämförbar med vad man funnit i andra länder, men det är första gången som effekten på sjukhusvård för bihåleinflammation visats.

Bihåleinflammation hos små barn, oftast så kallad ethmoidit, kan kompliceras med spridning till ögat och hjärnan.

Läs artikeln i Pediatrics (engelska)

Kategori: Nyhet