• Folkhälsomyndigheten föreslår fler rökfria platser utomhus

    Publicerat | Pressmeddelande

    Folkhälsomyndigheten har utrett hur fler människor, i synnerhet barn, kan slippa att utsättas för andras tobaksrök på allmän plats. Enligt utredningen, som i dag överlämnas till regeringen, bör bland…