Nu närmar sig höstlovet och festligheter i form av halloween. Detta är också ett av de tillfällen på året då ungdomar dricker alkohol, trots att de inte har åldern inne. Även om allt färre föräldrar ger sina tonåringar alkohol så förekommer det fortfarande. En förklaring kan vara att föräldrar tror att det går att försäkra sig om vad tonåringen dricker på festen genom att själva köpa ut.

En undersökning som genomförts av TNS-Sifo på uppdrag av Folkhälsomyndigheten visar att fler än var tionde tonårsförälder tror att man kan vara säker på vad tonåringen dricker genom att ge barnet alkohol.

– Att förse sin tonåring med alkohol i tron att det går att försäkra sig om vad hon eller han dricker ger en falsk trygghet. Forskningen visar att den som får alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra även utanför hemmet, säger Pi Högberg, sakkunnig på Folkhälsomyndigheten.

I princip alla föräldrar vet att det är olagligt att ge alkohol till sin tonåring att ta med och dricka på egen hand. Samtidigt uppger drygt fem procent av niondeklassarna och drygt 15 procent av eleverna i gymnasiets årskurs två att de fick alkohol av sina föräldrar senaste gången de drack enligt en skolundersökning från Centralförbundet för alkohol och narkotikafrågor (CAN) 2013.

Tre tips till föräldrar inför halloween:

  1. Ge inte tonåringen alkohol. De flesta ungdomar avstår från att dricka om de inte får alkoholen från någon de känner (CAN, 2014).
  2. Prata med din tonåring om höstlovsplanerna – det visar att du bryr dig.
  3. Ta hjälp av varandra. Tillsammans med andra föräldrar kan du mycket lättare hålla koll på vad som händer under utekvällarna.

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen.

Om undersökningen

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har TNS-Sifo ställt följande fråga per telefon till 2 100 föräldrar med barn födda 1998:

"Om jag ger min tonåring alkohol att dricka på egen hand, så är jag i alla fall säker på vad han/hon dricker". Stämmer påståendet mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt?

”Om jag ger min tonåring alkohol att dricka på egen hand, så är jag i alla fall säker på vad han/hon dricker”. Stämmer påståendet mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt?

Andel (%) i riket
Stämmer mycket bra 6
Stämmer ganska bra 7
Stämmer ganska dåligt 18
Stämmer mycket dåligt 64
Tveksam, vet ej 5
Kategori: Nyhet