Polio (barnförlamning) är en smittsam och potentiellt dödlig infektionssjukdom som främst drabbar barn under fem år. Viruset utsöndras med avföringen, och smittan sprids via avloppsförorenade vatten eller vid nära kontakt mellan människor. Alla kan smittas av polio men flesta polioinfektioner är symtomfria, cirka en av 200 smittade personer drabbas av förlamningar.

I början av 1920-talet var polio en av de mest fruktade sjukdomarna som förlamade hundratusentals barn varje år. För att bekämpa sjukdomen lanserades 1988 the Global Polio Eradication Initiative, (GPEI) av Världshälsoorganisationen (WHO). Detta anses som ett av de största hälsoinitiativen i historien och har resulterat i minskning av polio med 99 procent globalt sedan 1988. Idag finns det bara tre länder kvar i världen med inhemsk spridning av vilt poliovirus (Nigeria, Pakistan och Afghanistan), jämfört med mer än 125 länder år 1988. Mindre utbrott och sporadiska fall rapporteras dock regelbundet. Både 2013 och under första halvåret 2014 fanns spridning av vilt poliovirus, med nya fall i till exempel länder på Afrikas horn, Kamerun, Syrien och Irak.

I maj 2014 deklarerade WHO spridningen av poliovirus som ett internationellt hot mot människors hälsa. För att stoppa internationell spridning har WHO utfärdat tillfälliga vaccinationsrekommendationer riktade till de tio länder som för närvarande är drabbade av polio. Läs mer om det här

De temporära striktare vaccinationsrekommendationerna förlängdes i augusti till att gälla i ytterligare tre månader: Läs mer om det här.

Genom omfattande vaccinationsinsatser i poliodrabbade länder och i grannländerna, har spridningen av viruset lyckats begränsas och i år rapporterades bara ett nytt fall av polio i Syrien. I Somalia har antalet fall minskat från 194 fall i fjol till 5 rapporterade fall i år. I Pakistan däremot ökar antalet sjukdomsfall i år och en bidragande orsak anses vara politiska problem som till exempel militanta grupperingar som motarbetar vaccinationskampanjer, ofta med ytterst våldsamma metoder.

I början av 2013 utnämnde WHO/GPEI utrotningen av polio som högsta prioritet för den globala folkhälsan. Initiativet för utrotningen av polio har hittills samlat stora resurser i kampen mot polio och hopp finns att sjukdomen ska ha utrotats inom ytterligare några år. Fram tills dess behövs dock beredskap och en hög vaccinationstäckning bland befolkningar för att bekämpa det latenta hotet från polioviruset.

I Sverige inleddes vaccination mot polio år 1957 och landet har varit poliofritt sedan 1962. Vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin har under många år legat över 98 procent i Sverige, vilket gör att det finns en hög immunitet i hela befolkningen. Tillsammans med bra avloppssystem och rent dricksvatten finns ingen risk att polio kan spridas i Sverige.

Med tanke på att människor på flykt söker sig till Europa och Sverige från bland annat poliodrabbade länder bör alla landsting ha ett snabbt omhändertagande inom rutinerna för den hälsoundersökning som ska erbjudas alla flyktingar, och alltid vara observanta på risken att barnen kan vara ovaccinerade mot polio och andra barnsjukdomar. Detta gäller även när barnen tas omhand i barnhälsovården och i elevhälsan.

Kategori: Nyhet