Det ökade antalet analyser är ett resultat av sjukvårdens provtagning av personer vilka insjuknat i luftvägsinfektion under eller efter hemkomst efter genomförd Hajj, vallfärden till Mecka. Totalt har Folkhälsomyndigheten hittills under 2014 analyserat 55 prover från patienter som misstänks var smittade av mers. Det har funnits viss oro över spridning av sjukdomen under och efter Hajj men det finns alltså inga tecken på att det hänt varken under 2014 eller tidigare år.

Sjukdomen mers, som återfinns på arabiska halvön, ger besvär från luftvägarna och kan orsaka allvarlig lunginflammation. Det är framförallt personer som sedan tidigare är kroniskt sjuka (diabetes, lungsjukdom och olika typer av immunbristsjukdomar) som riskerar att bli svårt sjuka om de smittas av viruset. Risken att smittas vid resa till länder på arabiska halvön eller vid kortvarig kontakt med sjuk person bedöms som mycket liten.

Läs mer

Om utbrottet MERS-CoV (coronavirus) (Arabiska halvön 2013-2014)

Sjukdomsinformation om coronavirus

Försiktighet skyddar mot smitta under Hajj

Kategori: Nyhet