Medicinska riksstämman är ett brett tvärvetenskapligt möte för bland annat läkare från olika specialiteter, kliniska forskare, verksamhetschefer och beslutsfattare. Den äger rum den 4–5 december på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Folkhälsomyndigheten presenterar sig i utställningsdelen, och arrangerar två symposier i det vetenskapliga programmet:

  • Vad är preventionens potential? Genom att förändra våra levnadsvanor kan sjukdomsbördan minskas avsevärt. I det preventiva arbetet måste hänsyn tas till skillnader i hälsa mellan olika grupper och arbetet med WHO:s globala handlingsplan är centralt.
  • Ebola i Västafrika – hur berör det oss? Riskerna med ebola i Västafrika och i Sverige och den svenska beredskapen för att hantera fall av ebola.

Folkhälsomyndigheten deltar också i Svenska Läkaresällskapets symposium om Social hållbarhet för minskade ojämlikheter i hälsa samt en workshop om tillämpningar av Motiverande samtal.

Läs mer om Medicinska riksstämman här

Kategori: Nyhet