Hälsoministeriet i Saudiarabien vidtar varje år en rad försiktighetsåtgärder för att skydda pilgrimer från smitta. För den som vill söka ett visum för att delta i Hajj finns särskilda krav och rekommendationer. Till exempel avråds äldre, svårt sjuka, gravida och barn från att genomföra Hajj.

Vaccin skyddar

Den som söker visum måste också ha tagit vissa vaccinationer. Vilka vaccinationer det rör sig om varierar beroende på ålder och vilket land personen som söker visum kommer från. Det kan då gälla smittsamma sjukdomar som polio, meningokockinfektion, gula febern och influensa.

Pågående utbrott av MERS i Saudiarabien

Middle east respiratory syndrome (MERS) är en virusorsakad luftvägsinfektion som kan ge mycket svår sjukdom. Den identifierades i Saudiarabien 2012 och har orsakat sjukdomsfall i ett flertal länder på arabiska halvön. Även om fall fortfarande rapporteras bedömer WHO att risken att smittas vid resa till området är mycket liten.

WHO avråder inte från resa i området, men det är bra att vara medveten om sjukdomen och vad man kan göra för att förebygga smitta.

Försiktighetsåtgärder

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller våtservetter, alternativt använd handdesinfektion om det inte finns synlig smuts.
 • Ät väl genomstekt eller kokt mat, skölj grönsaker och frukt väl och undvik opastöriserade produkter, i synnerhet kamelmjölk.
 • Undvik kontakt med djur, i synnerhet kameler. Skydda dig vid kontakt med personer som är sjuka med luftvägssymtom, diarré eller andra infektionssymtom.
 • Rådfråga läkare inför resa om du lider av någon kronisk sjukdom som kan öka risken att insjukna i svår sjukdom.
 • Drick mycket vatten under resan för att undvika uttorkning men drick endast vatten ur tillslutna flaskor. Undvik kranvatten, dryckesfontäner och iskuber.
 • Täck för mun och näsa med en näsduk när du hostar eller nyser.
 • Undvik närkontakt med sjuka människor, eller med andra människor om du själv blir sjuk.
 • Undvik att dela vassa föremål, exempelvis rakblad, med andra.
 • Om du blir sjuk under resan, kontakta en läkare.
 • Om du inte känner dig frisk när du kommer hem, kontakta sjukvården.
 • Om du insjuknar med luftvägssymtom, feber och hosta under resan, eller upp till två veckor efter hemkomsten, informera sjukvården tydligt om i vilket område du har rest.

Läs WHO:s rekommendationer: http://www.who.int/wer/2014/wer8932_33/en/

Läs WHO:s utbrottsinformation: http://www.who.int/csr/don/archive/disease/coronavirus_infections/en/

Läs rekommendationerna från Saudiarabiens hälsoministerium: http://www.moh.gov.sa/en/hajj/pages/healthregulations.aspx

Läs mer om utbrottet av MERS.

Kategori: Nyhet