Samtliga 26 laboratorier som diagnostiserar Clostridioides difficile-infektion (CDI) deltar numer i den frivilliga rapporteringen till Folkhälsomyndigheten. Totalt registrerades 7 814 nya fall under 2013, jämfört med 8 104 fall 2012.

Framförallt är det Uppsala län som visar på en stor minskning. Där har antalet rapporterade fall sjunkit med 31 procent sedan 2011. Däremot visar årsrapporten på en ökning av en typ av bakterien som kallas typ 017 och är resistent mot moxifloxacin i södra Sverige, och en högre förekomst av typ 231 i Södermanlands län.

Bara enstaka fall av den mer aggressiva typ 027 rapporterades i fjol.

CDI är en vanlig vårdrelaterad infektion som orsakar diarré hos framförallt äldre patienter som fått antibiotika eller andra medel som påverkar den normala tarmfloran. Hos en del patienter uppstår en svårare symtombild med kraftig inflammation i tjocktarmen.

De senaste 10 åren har antal fall ökat i världen. Dessutom har fler patienter fått mer allvarliga infektioner med fler dödsfall. Utvecklingen beror sannolikt på flera faktorer, exempelvis en spridning av mer aggressiva typer av C. difficile, ökad användning av antibiotika, fler personer i riskgrupperna och en förbättrad övervakning.

I Sverige har trenden varit nedgående sedan 2011. Åtgärder i form av skärpta hygienrutiner i sjukvården och minskad förskrivning av antibiotika kan vara orsaker till detta.

För att kunna följa det epidemiologiska läget i Sverige finns sedan oktober 2009 ett frivilligt nationellt övervakningssystem baserat på laboratorierapportering av nydiagnostiserade fall samt epidemiologisk typning av isolat. Informationen används till att följa utvecklingen av C. difficile i hela landet och för att upptäcka trender och utbrott.

Läs årsrapporten här

Kategori: Nyhet