Det uppkommer ibland frågor om risker för personer som har vistats i de länder där spridning av ebola förekommer och om det finns någon risk för deras omgivning när de kommer till Sverige.

Risken att vara smittad beror helt på vad man gjort under vistelsen i Västafrika. I dokumentet Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola beskrivs hur risker bedöms men sammanfattningsvis är risken väldigt låg om man inte har haft kontakt med sjuka personer eller sjukvården i de länder där utbrott pågår.

Ring 1177

För personer som inte utsatts för någon risk under vistelsen är rådet ändå att ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 om man får feber inom tre veckor från hemkomst för att få råd om vad man ska göra. Om den som kommit hem är frisk och feberfri, så är den personen inte smittsam. Då innebär det ingen som helst risk för omgivningen utan man kan leva som vanligt. Detsamma gäller för hemkommande personers familjer och andra närstående.

Den som har utsatts för viss risk har vanligtvis redan fått information på plats om vad det är för tecken på smitta som man skall vara uppmärksam på och vart man skall vända sig om symtom uppkommer. Det gäller speciellt om man arbetat i vården eller i andra verksamheter som har direkt koppling till de insatser som pågår i länderna. I de fall man bedöms ha viss risk bör man ta kontakt med sjukvården eller den lokala smittskyddsenheten vid hemkomst för att diskutera vad man behöver göra. Det krävs en individuell bedömning, tillsammans med arbetsgivaren och den lokala smittskyddsenheten om, när och hur det är lämpligt att börja arbeta. I många fall kommer en karens på tre veckor att bli aktuell.

Kategori: Nyhet