Brister i städning och ventilation i skolans lokaler gör att många barn med allergi mår sämre. Allergisymtom kan ge trötthet, leda till sämre skolprestationer och högre frånvaro.

Dåligt städade toaletter kan sprida smitta och gör även att eleverna undviker att använda dem.

En skola med bra städning av lokalerna och med god luftkvalitet ger förutsättningar för alla elever att kunna prestera sitt bästa.

Nu när 227 av landets 290 kommuner har valt att delta i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt finns goda chanser till förbättringar både när det gäller städning och ventilation.

Kommunernas miljökontor utför den operativa tillsynen. De inspekterar skolorna och ställer vid behov krav på att städning och ventilation ska förbättras. Folkhälsomyndigheten vägleder miljökontoren i projektet.

Tillsynsprojektet inleds den 1 oktober 2014 och pågår till och med den 31 mars 2015.

De här kommunerna deltar i projektet (Image-dokument, 637 kB)

Läs om projektet inomhusmiljön i skolan (länk borttagen 2019-04-02)

Kategori: Nyhet