Kursen anordnas av Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, Solna, med finansiering från Socialstyrelsen.

Folkhälsomyndigheten deltar i undervisningen genom att hålla föredrag om diagnostik av ebola och om epidemiologin, sjukdomens spridningsmönster och förlopp.

Utbildningen sker under två dagar.

Under tisdag den 14 oktober hålls en pressträff då statsepidemiolog Anders Tegnell medverkar för Folkhälsomyndighetens räkning.

Läs mer om pressträffen här

Läs mer om kursen för fältarbetare här (länk borttagen 2019-06-04)

Kategori: Nyhet