Dagen vänder sig i första hand till sjuksköterskor och läkare som vaccinerar i barn- och skolhälsovården, men den kan också vara av intresse för andra som arbetar med vacciner.

Bland de ämnen som kommer att presenteras och diskuteras finns grundläggande vaccinologi, vaccinsäkerhet och tillsatser och vaccination mot humant papillomvirus, HPV-infektion, som framöver kommer att ges i två doser i stället för tre inom skolvaccinationsprogrammet.

Att kikhosta fortfarande är ett problem bland spädbarnen kommer också att lyftas.

Deltagarna kommer även att få en uppdatering av hur det går med det nya nationella vaccinationsregistret.

Utbildningsdagen äger rum i Östersund den 18 november.

Läs program och hitta anmälan här.

Kategori: Nyhet