Från mitten av augusti till den 8 oktober 2014 har USA:s smittskyddsmyndighet CDC bekräftat sammanlagt 628 personer i 44 delstater med allvarlig luftvägssjukdom som orsakats av EV-D68. De allra flesta fall var barn varav många hade underliggande sjukdomar, som astma.

CDC utreder också enstaka dödsfall i samband EV-D68-infektion. I nuläget är det oklart vilken roll virusinfektionerna spelar i samband med dödsfallen.

Spridning även i Kanada

Från augusti till den 2 oktober 2014 har Kanadas nationella laboratorium (NML) rapporterat 75 bekräftade fall av EV-D68. Sekvenseringsanalys av proven visade likhet med det EV-D68 som cirkulerar i USA. Inga dödsfall i EV-D68-infektion har dokumenterats i Kanada.

Obekräftade fall av polioliknande symtom

Hälsovårdsmyndigheterna i USA och Kanada undersöker rapporter om polioliknade symtom, förlamning eller muskelsvaghet, hos ett litet antal barn varav några med verifierad EV-D68. Det är ännu inte klart om infektion med EV-D68 är orsaken till förlamning hos barnen.

Måttlig risk för spridning

Enligt en riskbedömning av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC från den 26 september bedöms risken för smittspridning i EU/EEA-länderna vara måttlig. Det finns idag inga rapporterade tecken på spridning i EU.

Om viruset

EV-D68 är ett enterovirus, en grupp som består av fler än hundra olika undergrupper (serotyper). Virusen upptäcktes 1962 i Kalifornien, USA.

Enterovirusinfektioner uppvisar en tydlig årstidsvariation med störst antal fall under sommar och höst De allra flesta får inga symtom alls men förkylningssymtom, mag-tarmbesvär, hjärnhinneinflammation och neurologiska symtom kan förekomma.

De vanligaste symtomen vid EV-D68-infektion är mild till allvarlig luftvägssjukdom. För närvarande finns ingen specifik behandling eller vaccin mot EV-D68.

Övervakning och diagnostik

Sjukdom orsakad av EV-D68 är inte anmälningspliktig, vare sig i Sverige eller något annat europeiskt land och övervakas inte heller. Vi kan påvisa förekomst av enterovirus och rhinovirus i luftvägssekret i Sverige och metodik för specifik påvisning av EV-D68 finns vid Folkhälsomyndigheten.

Allmänt förebyggande åtgärder

Enterovirus som EV-D68 sprids genom direkt kontakt med smittade personer. God handhygien och att stanna hemma när man är sjuk är därför som alltid vid kontaktsmitta grunden för att skydda sig själv och sin omgivning.

Kategori: Nyhet