Enheten ansvarar för myndighetens uppdrag inom hivprevention och uppföljning av insatser utifrån den nationella strategin mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar.

Dessutom ansvarar enheten bland annat också för det främjande och förebyggande arbetet inom sexuell och reproduktiv hälsa.

I enhetens uppdrag ingår att stödja landsting och ideella organisationer i deras primärpreventiva arbete. Enheten tar fram, sammanställer och sprider kunskap samt genomför informationsinsatser inom området.

Vidare fördelar enheten statsbidrag, samordnar, analyserar och följer upp effekter av gjorda insatser.

Enheten ansvarar även för Folkhälsomyndighetens uppdrag inom ramen för hbt-strategin inom vilken myndigheten är en av fem strategiska myndigheter. Enheten tar även fram underlag för och rapporterar till FN, WHO och EU.

Folkhälsomyndigheten söker nu en ny chef för enheten, med placering i Solna.

Läs mer om tjänsten, och övriga lediga jobb, här

Kategori: Nyhet