Den årliga informationssatsningen Klamydiamåndagen inleds den 29 september.

I år medverkar artister som har remixat låtar som handlar om klamydia och om vikten av att testa sig efter oskyddat sex. Scotts, Ida Redig, Zacke och Linda Pira kommer under kampanjtiden fram till den 30 november att sprida budskapet via bloggar och sociala medier; Twitter, Facebook och Instagram.

Unga män 20–24 år testar sig inte i samma utsträckning som jämnåriga kvinnor och de är därför en viktig målgrupp för Klamydiamåndagen. Klamydia som inte upptäcks och därför inte behandlas kan spridas till andra, och ge följdsjukdomar.
Klamydiamåndagen är en nationell kampanj som genomförs av Lafa, enheten för sexualitet och hälsa vid Stockholms läns landsting, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Alla 21 landsting och regioner i Sverige deltar i Klamydiamåndagen och genomför olika lokala insatser, som till exempel extra mottagningstider för testning och rådgivning kring säkrare sex.

Fakta om klamydia

Förra året anmäldes cirka 36 000 fall av klamydia. Klamydia syns och känns i de flesta fall inte och ger inte alltid symtom, utan upptäcks säkrast med ett klamydiatest. Att testa sig är liksom eventuell behandling gratis. Testet kan göras via ett hemtest eller på närmaste mottagning. Kondom skyddar mot klamydia.

Läs mer om klamydia

Klamydiamåndagen.se

Via webbsidan klamydiamandagen.se [Länk borttagen 2020-08-28] kan man beställa ett hemtest och hitta mottagningar i Sverige som erbjuder test för klamydia. Här finns också information om klamydia, säkrare sex och vikten av att regelbundet testa sig efter oskyddat sex med ny eller tillfällig partner. Där finns också artisternas låtar.

Kategori: Pressmeddelande