HD prövar inte friande dom om hiv och smittsamhet

Publicerat

En man med välinställd behandling mot hivinfektion som i tingsrätten dömdes till fängelse för framkallande av fara för annan efter att ha haft oskyddat sex friades av Hovrätten över Skåne och Blekinge i oktober 2013. Hovrätten gjorde bedömningen efter att ha tagit del av det kunskapsunderlag som publicerats av Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) och som visar på kraftigt minskad smittsamhet vid behandlad hivinfektion.

Hovrätten konstaterade att sannolikheten för att de samlag som åtalet avsåg skulle resultera i en överföring av hivsmitta varit så liten att det inte kan anses ha förelegat någon konkret fara. Brottsförutsättningarna var alltså inte uppfyllda och åtalet ogillades.

Högsta domstolen tar inte upp fallet

Riksåklagaren ansökte om prövningstillstånd i Högsta domstolen som nu har beslutat att inte ta upp målet till prövning.

- Jag är mycket nöjd med att den kunskap som Folkhälsomyndigheten tagit fram och som visar på mycket låg, i vissa situationer minimal, smittsamhet nu också får genomslag i rättstillämpningen, säger generaldirektör Johan Carlson.

Kunskapsunderlaget: Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

DN-debatt 2013-10-21 "Hiv är inte längre en livshotande sjukdom"

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan