För att kunna informera sjukvården, myndigheter och allmänhet om förekomsten och spridningen av influensa, behöver Folkhälsomyndigheten använda flera metoder för att följa läget.

En av dem är så kallad sentinelprovtagning. Det innebär att läkare inom öppenvården tar näsprov från patienter med influensaliknande sjukdom och skickar in dem till Folkhälsomyndigheten för kostnadsfri analys. På så vis går det att fastställa hur stor andel av patienterna som verkligen har influensa, vilka influensatyper som cirkulerar, om cirkulerande virus liknar de aktuella vaccinstammarna och om det finns resistens mot antivirala läkemedel.

Denna kunskap påverkar prognoserna kring epidemins utveckling och den praktiska handläggningen av patienter.

Folkhälsomyndigheten söker nu fler sentinelläkare. Alla mottagningar eller enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna att anmäla sig, gärna senast den 19 september.

Läs mer information och hitta anmälningsformuläret.

Kategori: Nyhet