Hundar används idag i vård och omsorg i samband med behandling, träning och social samvaro framförallt inom äldreomsorgen.

Det är viktigt att ta tillvara de positiva effekterna som hunden kan ge i vård-och omsorgsmiljön. För att det ska kunna göras på ett säkert sätt har en vägledning över relevanta lagar och regler tagits fram. Den är gjord av Socialstyrelsen i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket.

Vägledningen betonar bland annat vikten av att både hund och hundförare har genomgått adekvat utbildning för uppgiften. Den lyfter också det regelverk som ska minska risken för överföring av smitta mellan hund, vårdtagare och personal.

Läs vägledningen här.

Kategori: Nyhet