Vankomycinresistenta enterokocker, VRE, har under senare år fått en ökad spridning inom sjukvården. Bakterierna tål behandling med vankomycin, ett för intensivvården mycket viktigt antibiotikum.

Folkhälsomyndigheten och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har tillsammans med forskare i Tromsö använt ny molekylärbiologisk teknik för att utreda uppkomsten av den vankomycinresistenta enterokockstam som i stor omfattning spreds på sjukhus i Stockholms, Västmanlands och Hallands län under 2007–2011.

Inte alltid importerade

Slutsatsen i den vetenskapliga artikel som nu har publicerats är att denna stam sannolikt uppstod lokalt. Detta skedde genom att en ursprungligen vankomycinkänslig, men väletablerad, sjukhusstam fick genetiska egenskaper som gjorde stammen resistent mot vankomycin. Detta visar att resistenta bakterier i Sverige inte alltid är importerade.

Kraftig ökning i år

VRE är fortfarande ett problem i svensk sjukvård. Antalet anmälda fall har stadigt stigit sedan den stora VRE-spridningen förklarades avslutad 2011. Under perioden januari–juni i år rapporterades 305 VRE-fall, vilket kan jämföras med 79 fall under motsvarande period i fjol. Totalt anmäldes 227 fall 2013.

Den nu aktuella ökningen beror till stor del på en större spridning under slutet av 2013 och 2014 i Gävleborg men också på flera mindre spridningar runt om i landet. De flesta patienter med VRE är endast koloniserade och omkring 5 procent har symtom.

Viktiga faktorer att arbeta med för att komma tillrätta med denna typ av smittspridning inom vården är: tillgång till enkelrum, nivå på bemanning, nivå på städning och desinfektion. Givetvis måste även följsamheten till andra åtgärder som basala hygienrutiner inklusive handhygien säkerställas.

Vidare är det också mycket viktigt att säkerställa att det finns en adekvat antibiotikaanvändning för att motverka spridningen av VRE.

Läs artikeln i Plos One (engelska) [Länk borttagen 2020-12-30]

Läs mer om VRE

Läs mer om hur vården kan minimera spridning av VRE

Läs mer om VRE-utbrottet 2007–2011 (engelska)

Kategori: Nyhet