Faktabladet tar bland annat upp vad som utmärker riskspelande och problemspelande, hur spelande och hälsa hänger ihop, skillnader mellan olika befolkningsgrupper och riskfaktorer för spelproblem.

Faktabladet finns i en svensk och en engelsk version.

Kategori: Nyhet