Författare vid Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har skrivit en artikel som nu är publicerad i tidskriften Eurosurveillance. Syftet är bland annat att informera övriga länder som tar emot flyktingar från Eritrea att tänka på malaria av vivax-typ hos flyktingar från detta område.

Tidigare har malaria orsakad av parasiten Plasmodium vivax främst diagnostiserats hos personer som har besökt länder i Asien eller Oceanien.

Kategori: Nyhet