Analysen av provet är utförd på Folkhälsomyndigheten.
- Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att analysera prov med frågeställningen ebola från hela landet. Myndighetens säkerhetslaboratorium har beredskap dygnet runt, säger avdelningschef Karin Tegmark Wisell.

Mer information

Kategori: Nyhet