Risken för parasitsmitta ska minska

Publicerat

Fem myndigheter, bland dem Folkhälsomyndigheten, har tagit fram en åtgärdsplan som ska minska risken för att människor blir smittade av parasiten Cryptosporidum.

Nästan 50 000 personer i Östersund och Skellefteå blev sjuka 2010-2011 sedan dricksvattnet hade förorenats av Cryptosporidum.

Den strategi som nu har arbetats fram av Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, syftar till att minska risken för sjukdomsutbrott framöver.

Strategin är femårig och innehåller förslag på åtgärder som ska:

  • öka förmågan att upptäcka och smittspåra sjukdomsfall
  • öka kunskapen om Cryptosporidium hos människor, till exempel olika smittkällors betydelse för sjukdom
  • säkerställa produktion av ett hälsomässigt säkert dricksvatten.

Om Cryptosporidum

Cryptosporidium är en encellig parasit som kan spridas via dricksvatten och badvatten. Den kan infektera både människors och djurs tarmsystem och orsaka svår diarré.

Läs mer om Cryptosporidum

Läs pressmeddelandet från Jordbruksverket

Läs Infektion med Cryptosporidium – ett nationellt strategidokument

Kategori: Nyhet

Kontakt

Margareta Löfdahl
tel: 010-205 23 87

Kontakt

Anette Hansen
tel: 010-205 24 81

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan