Nästan 50 000 personer i Östersund och Skellefteå blev sjuka 2010-2011 sedan dricksvattnet hade förorenats av Cryptosporidum.

Den strategi som nu har arbetats fram av Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, syftar till att minska risken för sjukdomsutbrott framöver.

Strategin är femårig och innehåller förslag på åtgärder som ska:

  • öka förmågan att upptäcka och smittspåra sjukdomsfall
  • öka kunskapen om Cryptosporidium hos människor, till exempel olika smittkällors betydelse för sjukdom
  • säkerställa produktion av ett hälsomässigt säkert dricksvatten.

Om Cryptosporidum

Cryptosporidium är en encellig parasit som kan spridas via dricksvatten och badvatten. Den kan infektera både människors och djurs tarmsystem och orsaka svår diarré.

Läs mer om Cryptosporidum

Läs pressmeddelandet från Jordbruksverket (länk borttagen 2019-10-14)

Läs Infektion med Cryptosporidium – ett nationellt strategidokument

Kategori: Nyhet