Temadagen, den 15 oktober, vänder sig främst till biosäkerhetsansvariga och kvalitetsansvariga vid landets mikrobiologiska laboratorier men även till verksamhetsansvariga vid landstingslaboratorier, myndigheter, universitet/högskolor, forskningslaboratorier och andra laboratorieverksamheter i Sverige. Även övriga intresserade är välkomna.

Smittämnen på laboratorier måste hanteras säkert. Detta för att personal som arbetar med proverna inte skall riskera att smittas, för att omgivningen inte ska utsättas för smittrisk och för att smittämnena förvaras säkert så ingen ska riskera att exponeras för dem i framtiden.

Som en del i arbetet med att stärka biosäkerheten på laboratorier sprider Folkhälsomyndigheten kunskap och ger vägledning vid tillämpningen av en internationell överenskommelse om identifiering och hantering av biorisker (CWA 15793). För att underlätta för verksamheter som hanterar biologiska material och smittämnen att tillämpa CWA har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett webbaserat verktyg, Säkra biorisker. Med hjälp av verktyget kan användare testa hur hanteringen av biorisker i den egna organisationen fungerar.

På temadagen kommer inbjudna föreläsare att presentera sina egna perspektiv om bioriskhantering och diskutera nyttan med CWA. Webbverktyget kommer att presenteras i form av en demonstration.

Läs mer om temadagen och hitta anmälan och program.

Läs mer om verktyget i foldern Säkra biorisker. (PDF-dokument, 436 kB)

Kategori: Nyhet