De 747 deltagarna på 11:e nordiska folkhälsokonferensen i Trondheim, som pågick den 26–29 augusti, enades om en gemensam förklaring i form av den så kallade Trondheimsdeklarationen.

Det är första gången som ett gemensamt folkhälsodokument har utformats med ett nordiskt perspektiv på nationellt och globalt folkhälsoarbete. Särskilt viktigt blir att möta utmaningar som att minska hälsoskillnaderna och att arbeta efter WHO Europas ramverk för hälsa genom Health 2020.

Konferensens huvudtalare – WHO-Europas regionaldirektör Zsuzsanna Jakab, Norges hälsominister Bent Høie, Sir Michael Marmot samt Ilona Kickbusch – refererade till deklarationen som ett viktigt uttryck för en gemensam nordisk samsyn på folkhälsoarbetet för att möta kommande hälsoutmaningar.
Trondheimsdeklarationen bygger dels på WHO:s globala hälsofrämjande konferenser, där den första resulterade i Ottawa Charter 1986, dels på de tio tidigare nordiska folkhälsokonferenserna.

Nästa nordiska folkhälsokonferens hålls i Danmark 2017 då innehållet i Trondheimsdeklarationen kommer att följas upp.

Texten i Trondheimdeklarationen ska nu redigeras och därefter översättas till engelska och till övriga nordiska språk. Tanken är att dokumentet sedan ska spridas på olika nivåer: lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Trondheimsdeklarationen (på svenska) (PDF-dokument, 205 kB)

Läs deklarationen på Nordiska folkhälsokonferensens webbplats

Kategori: Nyhet